• baner 01
  • baner 02
  • baner 03
  • baner 04

Wykonujemy wszystkie badania audiometryczne niezbędne do dopasowania aparatów słuchowych (audiometrię tonalną, audiometrię słowną, audiometrię impedancyjną, audiometria nadprogowa, badania w wolnym polu przed i po zaprotezowaniu.
Audiometria tonalna - badanie mające na celu wyznaczenie progu słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego w określonym paśmie częstotliwości (125-8000 Hz). Pozwala ustalić wielkość i rodzaj uszkodzenia słuchu.

Audiometria nadprogowa - to badania, w których stosowane są bodźce dźwiękowe o poziomie natężenia ponad progiem słyszalności osoby badanej. Służy temu, by określić i rozróżnić uszkodzenie ślimakowe (związane z komórkami słuchowymi zewnętrznymi i komórkami wewnętrznymi) od uszkodzenia pozaślimakowego czyli neurytycznego (dotyczącego nerwu ślimakowego) i uszkodzenia centralnego (związanego z nieprawidłowościami w pniu mózgu lub w korze mózgowej).

Audiometria mowy - metoda badania audiometrycznego za pomocą słów wchodzących w skład mowy ludzkiej (specjalne testy słowne i liczbowe). Jest sposobem oceny wydolności narządu słuchu. W procesie wyboru i dopasowania aparatu słuchowego odgrywa znaczącą rolę.

Audiometria impedancyjna - badanie umożliwiające ocenę ucha środkowego (zapalenie ucha, dysfunkcja trąbki słuchowej, otoskleroza, porażenie nerwu twarzowego). W skład audiometrii impedancyjnej wchodzą:
Tympanometria - badanie podatności błony bębenkowej w zależności od zmian ciśnienia akustycznego w przewodzie słuchowym zewnętrznym
Odruchy z mięśnia strzemiączkowego - to rejestracja reakcji męśnia strzemiączkowego na dźwięki o dużym poziomie natężenia

W przypadku stwierdzenia wady słuchu, specjalista  pomoże znaleźć właściwe dla Państwa rozwiązanie.